Thursday, September 27, 2012

Public Meeting - Healthy Mobility in Sliema – A Case Study

(Seminar will be bilingual - more info, and bookings at lca@lca.org.mt )

L-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali ser torganizza seminar nhar is-Sibt 13 ta’ Ottubru 2012 fil-Palace Hotel, tas-Sliema mid-9.00 sa nofsinhar. L-ghan ta’ dan is-seminar hu biex jigi diskuss ir-rapport ippreparat minn The Today Public Policy Institute.Programm:0900 – 0930 Registrazzjoni u Kafe’0930 – 0935 Introduzzjoni mic-Chairman tas-Seminar Is-Sur Jimmy Magro0935 – 0940 Introduzzjoni mic-Chairman tat-TPPI Is-Sur Martin Scicluna0940 – 1010 Prezentazzjoni minn Dr. George Debono1010 – 1100 Diskussjoni mill-Panel1100 - 1200 Diskussjoni mic-CittadiniIl-Panel ser ikun maghmul minn rapprezentanti minn dawn l-organizzazzjonijiet: L-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Il-Kunsill Lokali ta’ tas-Sliema, Sliema Residents’ Association, id-Dipartiment tal-Pulizija, il-MEPA, il-Malta Transport u l-Malta Developers Association.Dan is-seminar hu miftuh ghal kulhadd u hu bla hlas. Min jixtieq japplika jibghat email lill-: lca@lca.org.mt

Thursday, September 20, 2012

Villa Bonici

The Sliema Local Council has officially registered as ‘Registered Objector’ for the above mentioned permit application PA06239/08.

Alternattiva Demokratika - The Green Party and Sliema Residents Association are also objectors.